Novotel Okinawa Naha - 家庭/商务旅行酒店 - L'Arbre

L'Arbre


L’Arbre是设施内面积最大,最多可以容纳540人(剧场模式)的宴会厅。

剧院U型房间会议室教室宴会厅 高度 表面积
会议室名称 剧院U型房间会议室教室宴会厅 高度 表面积
L'Arbre 5405878260300 2800 米
9.186352 英尺
410 平方米
- 平方英尺
会议室名称
L'Arbre
540
58
78
260
300
2800 米
9.186352 英尺
410 平方米
- 平方英尺
询价
brand marker Novotel Okinawa Naha ☆☆☆☆


40 Matsugawa, Naha, 902-0062 Okinawa
Japan
电话: +81 (0)98 887 1111
传真: +81 (0) 98 886 5591
电邮: HB2P9-SM1@accor.com

google_map
  • larbre
预订客房
预订客房
close