Novotel Okinawa Naha - Family & Business trip hotel - 美食吧

美食吧


休閒時尚的招牌咖啡店,咖啡外賣,即買即走。

・[Last updated: May. 1, 2023] 沖繩那霸諾富特酒店設施內容及營業時間

諾富特品牌的特徵之一「美食吧」是提供漢堡和咖啡外賣的招牌咖啡店。客人可以在這個時尚空間度過愜意舒適的時光。

預定餐桌
brand marker 美食吧


40 Matsugawa, Naha, asanada Okinawa
Japan
電話: +81 (0)98 887 1111
傳真: +81 (0) 98 886 5591
郵箱: HB2P9-SM1@accor.com

google_map
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
 • %e7%be%8e%e9%a3%9f%e5%90%a7
預訂房間
預訂房間
close